Registratie van jachten en schepen in het B-Schepenregister van het Kadaster.

Wij zijn gespecialiseerd in het registreren van vaartuigen maar ook overschrijven op naam van een nieuwe eigenaar, ook wanneer het schip naar het buitenland wordt verkocht, of uitschrijven als een eigenaar inschrijving van een niet verplicht ingeschreven schip (minder dan 10 m3 laadvermogen/waterverplaatsing) niet meer op prijs zou stellen.

Een geregistreerd vaartuig is onvervreemdbaar eigendom, ook wanneer uw schip gestolen zou worden en een aantal malen doorverkocht blijft het uw eigendom. Als u een hypotheek op uw vaartuig wilt vestigen, is inschrijving in het Register zelfs een vereiste voor de kredietverstrekker.

Sander Doeve is een officiële B-Register Makelaar. Bij bijzondere beschikking van de Minister van Justitie (Staatsblad 1992, no. 81) is hij gerechtigd, net als een Notaris, en in de gelegenheid, werkzaamheden te verrichten in het B- Schepenregister.

Te denken valt aan bijvoorbeeld:

  • Nieuwe teboekstelling, aanbouw of status voltooid, inclusief het regelen van het aanbrengen van het brandmerk op het vaartuig.
  • In geval een teboekgesteld vaartuig van eigenaar wisselt, het opmaken van een akte van levering, regelen van de machtigingen, akkoord Rechtbank regelen en op naam van nieuwe eigenaar leveren in het B-Register.
  • In geval van veranderen kenmerk vaartuig, zoals naam, motor, grote verbouwing e.d. of verandering in de zin van vrachtschip naar varend woonschip of veranderen van waterverplaatsing, of het omzetten van vaartuig in aanbouw naar de "status voltooid".
  • Uitschrijven uit het B-Register als een buitenlandse koper zijn schip niet in het Nederlandse Register geregistreerd wil houden.
  • Het regelen van doorhaling van de inschrijving van een al afgeloste hypotheek.

Alle handelingen kunnen in principe ook plaatsvinden als het betreffende vaartuig in het buitenland ligt.

Voor een vrijblijvende prijsopgave inzake registratie kunt u ons zowel telefonisch als per e-mail bereiken. Indien u ons een email stuurt, graag een duidelijke omschrijving van wat er gedaan moet worden, zodat wij u een passende prijsopgave kunnen doen.

U kunt ons altijd benaderen met vragen, zowel telefonisch als per email.