Bij de aankoop van een schip spelen vaak ook emoties mee, zeker als er sprake is van een soort verliefdheid, dan kan er zelfs sprake zijn van een tijdelijke blindheid. Het is daarom aan te bevelen om het betreffende schip ook een tweede keer te bekijken voordat u gaat bieden. Vraag eventueel om een optie voor een paar dagen na uw eerste bezoek.

Wanneer u een bod doet, doe dat dan altijd onder voorbehoud van technische keuring, proefvaart, inspectie van het onderwaterschip en eventueel "mits financiering rond". Het onderwaterschip moet voldoen aan de eisen van Nederlandse Assuradeuren.

Zodra de onderhandelingen over de koopsom en de condities zijn afgerond, zullen wij koopcontracten opmaken waarin alle condities nauwkeurig worden omschreven. Wanneer beide partijen hebben getekend, doet u een aanbetaling van 10% van de koopsom op de bankrekening van de aan het bedrijf van de Makelaar gelieerde Stichting Beheer Derden Gelden. Als de verkopende partij, een particulier of een niet professionele makelaar, u die Stichtingsfaciliteit niet kan bieden, dan de aanbetaling uitsluitend betalen op de Kwaliteitsbankrekening van een door u te benoemen Notaris.

Keuring of expertise is een apart verhaal. U, als koper, moet een gecertificeerd expert opdracht geven voor het verrichten van een deel- of volledige expertise. Indien u ook een volledig beeld van de motor(en) wilt hebben, is het verstandig een expert te benoemen die ook op de juiste manier compressie kan meten en eventueel met een endoscoop in de motor(en) kan kijken.

Indien u tevens een taxatierapport nodig heeft voor de financiering, benoem dan een expert die tevens in dat vakgebied gecertificeerd is als taxateur. Het is verstandig op voorhand met uw kredietverstrekker te overleggen of deze expert acceptabel is. Daarmee voorkomt u dat u in tweede instantie een extra taxateur moet inhuren.

In geval u een schip wilt kopen van 20 tot 40 meter lengte en u wilt op de binnenwateren varen, dan moet u een speciale expert inhuren die door de overheid is aangewezen om tevens te keuren voor een zogeheten CVO (certificaat van onderzoek).

Als uw expert, tijdens de keuring "wezenlijke gebreken" ontdekt welke goed te repareren zijn, zal er met de verkopende partij gesproken moeten worden over de kosten. In principe moeten deze gebreken voor rekening van de verkoper hersteld worden of de herstelkosten zullen verrekend worden met de koop-/verkoopsom, zodat u die gebreken op een professionele wijze kunt laten repareren. Gebreken die al op voorhand bij u bekend waren komen niet voor verrekening in aanmerking.

In geval uw expert wezenlijke gebreken heeft geconstateerd die niet te repareren zijn, of dat door eerdere niet professioneel uitgevoerde reparaties de oorspronkelijke eigenschappen van het schip zodanig verslechterd zijn dat het schip niet meer aankan dan er redelijkerwijs van verwacht mag worden, kan hij het schip onvoorwaardelijk afkeuren. U krijgt dan de aanbetaling terug (let op dat het ook zo in de condities in het koopcontract is omschreven), maar u moet wel de kosten van de expert en de werf betalen.

Keuring achter de rug en u, als koper, gaat akkoord om het schip over te nemen in de geconstateerde staat, al of niet met verrekening (welke door de verkopende partij of de Makelaar schriftelijk bevestigd moet worden als aanhangsel aan het koopcontract) dan kunt u de rest van de koopsom, eventueel gecorrigeerd, betalen en het schip overnemen.

Meer en meer zijn schepen teboekgesteld in het B (Binnenvaart) of Z (Zeevaart) Schepenregister van het Kadaster. Allereerst omdat het juridisch eigendom daarmee 100% vaststaat, maar ook omdat veel schepen belast zijn met een hypotheek. Deze hypotheek moet eerst ingelost worden voordat het eigendom van het schip op de naam van de nieuwe eigenaar overgeschreven kan worden.

U, als koper, krijgt dan te maken met het inhuren van een Notaris als het gaat om een Z-geregistreerd schip voor inlossen hypotheek en de overschrijving op naam van de nieuwe eigenaar, of een B-Register jacht- en scheepsmakelaar of een Notaris als het gaat om een B-geregistreerd schip. U moet rekening houden met akte- en Registerkosten. De B-Makelaar is over het algemeen goedkoper dan een Notaris. Zowel de B-Makelaar als een Notaris heeft een online verbinding met het Schepenregister en kan direct kijken of een schip teboekgesteld is en of er een hypotheek is beschreven.

Als een koper van een niet verplicht Z-geregistreerd schip geen prijs stelt op een Z- inschrijving, kan deze inschrijving eenvoudig doorgehaald worden als er geen hypotheek op staat. Voor een niet verplicht B-geregistreerd schip is het uitschrijven wat bewerkelijker.
Als u een niet geregistreerd schip koopt en u wilt daar een hypotheek op vestigen, dan moet het schip geregistreerd worden, u krijgt dan ook te maken met kosten voor het aanbrengen van het "brandmerk".

Vanaf de dag van levering van het schip aan u, moet u het schip onder dekking brengen bij een verzekeringsmaatschappij.

Wij kunnen u begeleiden wanneer u een schip aankoopt in de markt voor wat betreft onderhandelingen, contracten, taxatie (geen expertise), begeleiding benoemen expert, regelen werffaciliteit, onderhandelingen in geval van geconstateerde gebreken, onderzoek Schepenregister, eventueel in-/over-/uitschrijven in het B-Schepenregister, eventueel inlossen hypotheek van de verkoper in combinatie met gebruikmaking van de bankrekening van onze Stichting Beheer Derden Gelden. Wij kunnen u tevens een verzekeringsaanbieding doen van een gerenommeerde Nederlandse verzekerings-maatschappij.

Als het om schepen gaat die wij in verkoop hebben, kunt u ervan uitgaan dat deze over het algemeen door onszelf bekeken zijn (tenzij anders vermeld). Wij verstrekken op voorhand duidelijke informatie over deze schepen, de schepen zijn over het algemeen liggende op de ligplaats van de verkoper en deze toont ook het schip aan geïnteresseerden. Ons kantoor regelt de bezichtigingafspraken.