disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kan geen enkel recht aan ontleend worden en is mist niet verkocht.

Doeve Makelaars en Taxateurs Jachten & Schepen VOF en De Limburgse Jachtmakelaars BV handelend onder de naam Courtierdebateaux.fr zijn niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie zou kunnen ontstaan of welke het gevolg is van gebruik door derden van deze informatie.

De gegevens van de schepen en jachten zijn in goed vertrouwen weergegeven maar worden niet gegarandeerd en kunnen niet worden gebruikt voor contracten.

Informatie verzonden aanDoeve Makelaars en Taxateurs Jachten & Schepen VOF en De Limburgse Jachtmakelaars BV handelend onder de naam Courtierdebateaux.fr via het internet of e-mail of deze website is niet beveiligd.

Deze website is met de meest mogelijke zorgvuldigheid gebouwd en vanuit het Nederlands vertaald naar andere talen. In geval van mogelijk verschillen in teksten, prevaleren de teksten in de Nederlandse taal.